ALGEMEENREGLEMENT

RACING CLUB ROESELARE VZW

 

Rijtijden voor brandstof wagens: MA tot ZO 9u-12u  13u-18u

 

1 LIDKAART: Een lidkaart is noodzakelijk om op het circuit te rijden. Deze kan bekomen worden door het betalen van het lidgeld 110 euro per kalenderjaar + 1 malig 10€ voor de badge . Het lidgeld wordt vanaf 1 augustus 80 euro en vanaf 1 oktober 30 euro . Voor koppels en relatie vader–zoon of dochter of moeder–zoon moet er voor de tweede persoon maar 80euro betaald worden (voor een kalenderjaar) . Kinderen beneden de 17 jaar betalen 55 euro. Er mag dus nooit zonder lidkaart gereden worden uitgezonderd de eerste keer mits het verwittigen van een bestuurslid. Ook kan er een dagvergunning (15 euro) bekomen worden. Betaling gebeurt via bank of ter plaatse . Een belangrijke opmerking is dat iemand met een tijdelijke vergunning (bvb. weekendvergunning) nooit van enige verzekering kan genieten aangezien de naam op voorhand niet gekend is bij het bestuur. Voor BK’s dient een aparte licentie aangevraagd te worden via de club. Deze kost 20 euro.

Om in de pits of paddock te komen tijdens een BK moet men via de club 7 euro betalen voor de verzekering bij het FBA .

2 ALGEMEEN WEDSTRIJDVERLOOP:

Alle wedstrijden zijn open wedstrijden. Indien iemand die geen lid is van RCR wil deelnemen aan deze wedstrijden, wordt een vergoeding van 15 € gevraagd (maar deze deelnemer komt NIET in aanmerking voor het eindklassement van RCR).

De punten worden toegekend op basis van het resultaat dwz er worden geen plaatsen opgeschoven als er niet leden meerijden. De clubleden rijden gratis . De club voorziet geen bekers. De wedstrijd bestaat uit reeksen, halve finales en finales.

Er moeten minimum 3 piloten aan de start zijn , anders is er sprake van een beperkte wedstrijd. In dat geval kunnen de finales aangepast worden.

Het tijdschema kan aangepast worden in functie van het aantal piloten.

A: De reeksen

 • 1/8         : 3 reeksen van 4 min
 • 1/5         : 3 reeksen 3 beste opeenvolgende ronden
 • Electro  : 3 reeksen van 5 minuten wedstrijd

B: Halve finales

Voor de benzinewagens kunnen er halve finales gereden worden die 15 minuten duren.

Voor de electro’s zijn er geen halve finales (d.w.z. dat de 10 beste rechtstreeks naar de A finale gaan, de rest rijdt een B finale)

C: Finales

Voor de benzinewagens duren de finales 30 minuten (bij tijdsnood kunnen ze ingekort worden tot 20 minuten en bij beperkte wedstrijd tot 15 minuten).

Voor de electro’s duurt de finale 5 minuten. Deze finale wordt driemaal gereden waarna de punten worden samengeteld van de twee beste .

E: Om een finale te rijden moet de piloot deelgenomen hebben aan 1 kwalificatie .

F: Klachten moeten binnen de 15 min door de sectieverantwoordelijke in de telling gemeld worden.

G: Iedere piloot is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke transponder .                 

H: Problemen of gevaren op de piste worden aangegeven door de wedstrijdcommissaris die zich op het podium bevindt. Dit betekent dat iedereen trager dient te rijden. Wanneer de piste terug vrij is, wordt dit medegedeeld via de microfoon. Inhalen of tanken is gedurende deze tijd verboden. Wie zich niet houdt aan een tragere snelheid, inhaalverbod of tankverbod wordt bestraft met een stop-en-go van 10 sec. Dit geldt voor alle klasses, reeksen en finales.

I:  De lipo’s van de electrowagens moeten ten allen tijde geladen worden in een lipozak !

3 INSCHRIJVINGEN:

Alle piloten dienen zich ten laatste in te schrijven de dag voor de wedstrijd (zaterdag) voor 17u ! Dit om de wedstrijddag vlot te kunnen laten verlopen. Zich inschrijven kan via myrcm link wordt ook een 3 tal weken van te voren vermeld op website en fb pagina of in de telling

Indien er de zondag ingeschreven wordt, gebeurt dit voor 9u en zal de piloot 10 euro extra moeten betalen .

 

4 DE START:

De start gebeurt met de claxon en met de lichten.

1) Het rode licht gaat branden. Alle wagens naar de startstreep (of naar de pits) .

2)  Wanneer er een opwarmingsronde is gaat het rode en oranje licht samen branden. In deze ronde moeten de wagens TRAAG over de tellus rijden.

3)  Na de opwarmingsronde  nemen de wagens de juiste positie in. In de halve finales  en de finales wordt er volgens f 1 stijl gestart. In de reeksen wordt er voor de benzine wagens vanuit de pits gestart.

4)  Eenmaal de wagens hun plaats hebben ingenomen, begint men van 10 af te tellen. De wagens mogen nu nog van de grond gehouden worden.

5) Bij 3 worden alle wagens op de grond geplaatst. Indien dit niet gebeurt, wordt er een stop-en-go sanctie toegepast op de desbetreffende wagen.

6) De start wordt gegeven met de claxon. Bij een valse start wordt er eveneens een stop-en-go sanctie toegepast (zie ook puntje 12 : sancties).

7) Wanneer de wedstrijd afgelopen is, moeten de wagens ONMIDDELLIJK de pits binnenrijden en moeten de zenders boven blijven. (alle wagens moeten naar de technische controle) .

8)  De rijrichting is altijd tegen de klok zowel voor nitro als voor electro.

5 HET PODIUM:

Tijdens de wedstrijd is de piloot verplicht zich op het podium te bevinden. Andere personen zijn er niet toegelaten. Wanneer je ergens stilstaat op het circuit , verwittig je de andere piloten (vb door hard te roepen). Hinder geen andere piloten (Bv. met antenne of elleboog). Blijf altijd KALM. De zenders moeten zich op de daarvoor voorziene plaats bevinden op het podium. De zender moet daar blijven tot de volledige wedstrijd gedaan is. Indien men de zender voor het einde van de wedstrijd (d.w.z. als de finales nog bezig zijn) wil afhalen (om b.v. na pech naar huis te gaan), moet de sectieverantwoordelijke meegaan om deze af te halen en toezien dat deze direct in de wagen van de desbetreffende persoon wordt gelegd (zonder de zender aan te zetten). Dit om storingen te vermijden voor de piloten die nog aan het rijden zijn.

Indien de zender zich niet op de daarvoor voorziene plaats bevindt, zullen er sancties genomen worden :

Sanctie voor electro en 1/5 : 10 seconden stop-en-go

Sanctie benzine 1/10 en 1/8: 10 seconden straftijd op deze reeks (zie punt 12 sancties)

6 DE PITS:

Alle reparaties, bandenwissels, tankingen gebeuren in de pits. Wanneer er rond de piste reparaties gebeuren, zullen de nodige sancties getroffen  worden. Rij altijd traag in de pits en neem tijdens het tanken de wagen achter de balk. Enkel mecaniciens mogen in de pits en de pits moet vrij gehouden worden (geen voet voor de balk).

7 DE MECANICIEN:

Als piloot ben je verantwoordelijk voor je mecanicien, dus zeg hem duidelijk wat hij niet en wat hij wel moet doen om een wedstrijd vlot te laten verlopen.

8 DE BAANINZETTERS:

Alle piloten dienen na hun gereden reeks , de auto achter te laten in de pits en daarna direct zijn plaats in te nemen als baancommissaris.

Bij een beperkt aantal piloten kan het gebeuren dat er voor de benzinepiloten de mecanicien baaninzetter  is .

Bij niet op post 1 verwittiging daarna beste tijd geschrapt

Tijdens finale’s niet staan (als je eigen finale nog moet gereden worden) uit pits vertrekken na 1 ronde van alle piloten

10 DE WAGEN:

A: Het koetswerk: Tijdens de wedstrijd is de piloot verplicht met een gespoten koetswerk te rijden.

B: Het gewicht: De wagen moet zich altijd boven het minimumgewicht bevinden zoals door de federatie bepaald is.

C: De knaldemper: Het is verboden de limiet van 80 decibel te overschrijden. De meting hiervan gebeurt 10 meter achter de wagen en op 1 meter hoogte. Met defecte knaldemper doorrijden is dus ten strengste verboden. Bij het niet naleven wordt de piloot geschorst.

D: De nummering: De nummers worden uitgedeeld voor de aanvang van de wedstrijd. Men  hangt een nummer op de voorkant en op de linker en rechter zijde van de wagen.

E: Ins-box: Is verplicht voor 1/10 en 1/8 klasse.

F: Electro 1/10:

 • Maximum 2S lipo
 • High voltage batterijen zijn niet toegelaten max 8,4V
 • Er mag maximum geladen worden op 12A of 2C en maximum 20A ontladen
 • De 2 beste qualificaties worden samengeteld om de startplaatsen te bepalen in de finale
 • Categorieën 
  • Stock blincky 17,5 turns (zoals op BK)
  • FWD klasse min 21,5 turns
  • Stock blincky min 13,5 turns (geen outlaw motor)

G: 1/5: Touring 23cc 2WD (buiten categorie niet toegelaten )

H: 1/5 4WD: Open klasse 4WD

11 HET PUNTENSTELSEL:

Op het einde van de wedstrijd worden de punten toegekend. Dit gebeurt als volgt: na de reeksen krijgen de 10 beste piloten respectievelijk 20,18,16,14,12,10,8,6,4 en 2 punten. Na de finale worden de volgende punten toegekend: (1)400 (2)370 (3)340 (4)310 (5)280 (6)250 (7)220 (8)200 (9)180 (10)160  (11)150 (12)140 (13)130 (14)120 (15)110 (16)100 (17)90 (18)80 (19)70 (20)60 (21)59 (22)58 enz..

Voor het puntentotaal worden de punten na de reeksen en de punten na de finale opgeteld. Wanneer op het einde van het seizoen blijkt dat 2 piloten hetzelfde aantal punten hebben dan wordt de piloot met het meeste aantal overwinningen eerst geklasseerd.

Om in aanmerking te komen in het puntenklassement van de wedstrijd dient men min. 1 kwalificatie te rijden.

Op het einde van het jaar word de slechtste wedstrijd geschrapt indien 7 wedstrijden, bij 8 wedstrijden zijn er twee schrappingen voor het eindresultaat .

Voor het eindklassement moet er gedurende het jaar een gemiddeld minimum van 3 piloten zijn geweest .

12 DE SANCTIES:

De meeste sancties worden toegekend na één verwittiging. Bij een derde verwittiging in één reeks (of finale) wordt het resultaat voor deze reeks of finale geschrapt. De sancties kunnen gaan van 1 strafronde of een stop-en-go (van 10 sec) tot schorsing uit de wedstrijd.

Bij niet naleven van een sanctie wordt er voor deze wedstrijd 0 punten gegeven.

Bij meerdere verwittigingen gedurende het jaar kan het eindresultaat gescrapt worden

Alle rijders die de uurregeling voor verbrandingsmotoren niet respecteren worden onmiddellijk uitgesloten uit de club, zonder terugbetaling van het lidgeld of dagvergunning.

13 TRAININGEN:

Er moet altijd met een body gereden worden.

De uurregeling is met voorbehoud en kan te allen tijde gewijzigd worden door het bestuur.

De piloten moeten zich altijd boven op het podium bevinden als ze aan het rijden zijn.

Tijdens de training moet iedere piloot zijn frequentie op het voorziene bord schrijven voor storingen met anderen te voorkomen .

14 Indien een lid meer tegenwerkt dan meewerkt behoudt het bestuur het recht dit lid uit de club te zetten zonder terugbetaling van het lidgeld.

Het bestuur kan te allen tijde iemand uit de club zetten die geen lid is

15 Indien er een BK (Belgisch Kampioenschap) te Roeselare gereden wordt, mag er dat weekend geen andere schaal oefenen op de piste. Dat weekend is ook voorbehouden aan piloten die het Belgische kampioenschap meerijden. 

16 BEKERS:

Er moet minimum een gemiddelde bezetting van 5 piloten zijn gedurende het jaar om (met deze klasse) recht te hebben op 3 bekers tijdens de bekeruitreiking zoniet wordt er slechts één beker gegeven.

17 Er is steeds camerabewaking aanwezig dit is enkel voor bewaking en toezicht

18 RCR vzw houdt ALLEEN gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de vereniging. RCR vzw gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens, geeft geen persoonsgegevens door aan derden en verzamelt geen gevoelige gegevens.  U heeft ten alle tijden recht uw gegevens in te kijken, te wijzigen en te schrappen en u uit te schrijven voor mailings. De volledige tekst van deze privacy statement kan ten allen tijde opgevraagd worden en is te vinden op de website van RCR.

Voor alle punten die hier in dit beknopt reglement niet vermeld werden, dient verwezen naar het huidige FBA reglement. Indien er zich nog problemen stellen, kom ze dan gerust voorleggen. Het bestuur staat immers steeds tot uw beschikking.

Voor een gedetailleerd reglement van een klasse kan men altijd terecht bij de sectievoorzitters.

Sectievoorzitters

1/5 Lorenzo Desloover

1/10 electro  Jannick Rommens

1/8  Nico Vandewynckel

Het bestuur heeft ten alle tijden het recht het intern clubreglement te wijzigen

 

Met dank.  Het bestuur.