Menu

GDPR

RCR vzw respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming

GDPR & RCR

Omdat RCR vzw wil voldoen aan de nieuwe datawetgeving (GDPR), geven wij u volgende informatie. RCR vzw houdt ALLEEN gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de vereniging. Immers onze missie is de volgende:

  • Promoten van hobby
  • Organiseren van wedstrijden
  • Doorgeven van technische kennis
  • Aanspreekpunt zijn voor de leden
  • Verdedigen van de belangen van de leden

PRIVACYVERKLARING

RCR vzw gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens, geeft geen persoonsgegevens door aan derden en verzamelt geen gevoelige gegevens.  U heeft ten alle tijden recht uw gegevens in te kijken, te wijzigen en te schrappen en u uit te schrijven voor mailings.

Het volledige document inzake GDPR kunt u hier raadplegen.

 

Over de auteur

Christoph Vandepitte is ondervoorzitter van Racing Club Roeselare

...onze sponsors