Menu

Algemeen Reglement 2018

Rijtijden voor brandstof wagens zijn Wo 14u-16u, Vrij 14u-18u, Zat 9u-11u30, Zat 16u-18u

1 LIDKAART: Een lidkaart is noodzakelijk om op het circuit te rijden. Ze kan bekomen worden door het betalen van het lidgeld (100 Euro per kalenderjaar) + éénmalig 10 Euro voor de badge. Het lidgeld wordt vanaf 1 augustus 80 Euro en vanaf 1 oktober 25 Euro. Voor koppels, een relatie vader –zoon of dochter of moeder –zoon of dochter moet er voor de tweede persoon (tot 17 jaar) slechts 50 Euro lidgeld betaald worden (voor een kalender jaar). Kinderen beneden de 12jaar betalen de helft van het normale lidgeld (50 Euro). Er mag dus nooit zonder lidkaart gereden worden uitgezonderd de eerste keer mits het verwittigen van een bestuurslid.

Ook kan er een dagvergunning (10 Euro) of een weekendvergunning (15 Euro) bekomen worden. Terugbetaling gebeurt via overschrijving op de rekening van de rijder. Een belangrijke opmerking is dat iemand met een tijdelijke vergunning (bvb. weekendvergunning) nooit van enige verzekering kan genieten aangezien de naam niet op voorhand gekend is bij het bestuur.

Wil men BK's meerijden, dan dient een aparte licentie aangevraagd te worden via de club. Deze kost 30 Euro.

Om tijdens een BK in de pits of paddock te kunnen komen moet men in het bezit zijn van een FBA badge. Deze moet zichtbaar gedragen worden en zal worden gecontroleerd.
Om als niet piloot een FBA badge te bekomen dient 7 Euro aan het FBA betaald te worden. Dit kan aangevraagd worden via de club en is nodig voor de verzekering.

2 ALGEMEEN WEDSTRIJDVERLOOP: Alle wedstrijden zijn open wedstrijden. Indien iemand die geen lid is van RCR wil deelnemen aan deze wedstrijden wordt een vergoeding van 15 Euro gevraagd maar deze deelnemer komt NIET in aanmerking voor het eindklassement van RCR. De punten worden toegekend op basis van het resultaat, er worden dus geen plaatsen opgeschoven als er niet leden meerijden. De clubleden rijden gratis. De club voorziet geen bekers. De wedstrijd bestaat uit reeksen, halve finales en finales. Er moeten minimum 3 piloten aan de start zijn anders is er een beperkte wedstrijd voor deze categorie. Bij een beperkte wedstrijd (3 piloten of minder ) kunnen de finales aangepast worden. Algemeen geldt dat het tijdschema aangepast kan worden in functie van het aantal piloten.

A: 1/8 en 1/10

 1. Reeksen - 3 reeksen van 5 minuten
 2. Halve Finales - 15 minuten
 3. Finales - 30 minuten. Bij tijdsnood kunnen ze ingekort worden tot 20 minuten en bij beperkte wedstrijd tot 15 minuten (zie verder).

B: 1/5

 1. Reeksen - 3 reeksen van 7 minuten met max 2 minuten opwarming en vliegende start
 2. Halve Finales - 15 minuten
 3. Finales - 30 minuten. Bij tijdsnood kunnen ze ingekort worden tot 20 minuten en bij beperkte wedstrijd tot 15 minuten (zie verder).

C: Electro

 1. Reeksen - 3 reeksen van 5 minuten wedstrijd.
 2. Halve Finales - geen
 3. Finales – 8 minuten. De 10 beste gaan rechtsreeks naar de A finale, de rest rijdt een B finale. Deze finale wordt driemaal gereden waarna de punten worden samengeteld van de twee beste.

D: Beperkte wedstrijd voor een categorie (minder dan 3 piloten). Voor de benzine wagens blijven de reeksen hetzelfde, enkel de finale wordt op 15 minuten gebracht. Voor de electrowagens geen wijzigingen.

E: Om een finale te rijden moet de piloot deelgenomen hebben aan één kwalificatie

F: Klachten moeten binnen de 15 min door de sectieverantwoordelijke in de telling gemeld worden.

G: Iedere piloot is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke transponder.

H: Problemen of gevaren op de piste worden aangegeven met de claxon door de wedstrijdcommissaris, die zich op het podium bevindt. Dit betekent dat iedereen trager dient te rijden. Wanneer de piste terug vrij is, wordt dit meegedeeld via de microfoon. Inhalen of tanken is gedurende deze tijd verboden.
Wie zich niet houdt aan een tragere snelheid, inhaalverbod of tankverbod wordt bestraft met een stop en go van 10sec. Dit geldt voor alle klassen tijdens zowel reeksen als finales.

I: De lipo’s van de electrowagens moeten ten allen tijde geladen worden in een lipozak.

3 INSCHRIJVINGEN
Alle piloten dienen zich ten laatste in te schrijven de dag voor de wedstrijd (zaterdag) voor 17:00! Dit om de wedstrijddag vlot te kunnen laten verlopen. Zich inschrijven kan via myrcm link die ook een 3-tal weken van te voren vermeld wordt op de website, FB pagina en/of in de telling. Indien er op zondag ingeschreven wordt, gebeurt dit voor 09:00u en zal de piloot 10 Euro moeten betalen.

4 DE START: de start gebeurt met de claxon en met de lichten.

 1. Het rode licht gaat branden. Alle wagens naar de startstreep(of naar de pits).
 2. Wanneer er een opwarmingsronde is gaat het rode en oranje licht samen branden. In deze ronde moeten de wagens TRAAG over de tellus rijden.
 3. Na de opwarmingsronde nemen de wagens de juiste positie in. In de halve finales en de finales wordt er volgens F1 stijl gestart. In de reeksen wordt er voor de benzine wagens vanuit de pits gestart.
 4. Eenmaal de wagens hun plaats hebben ingenomen begint men van 10 af te tellen. De wagens mogen nu nog van de grond gehouden worden.
 5. Bij 3 worden alle wagens op de grond geplaatst. Indien dit niet gebeurt wordt er een stop en go sanctie toegepast op de desbetreffende wagen.
 6. De start wordt gegeven met de claxon. Bij een valse start wordt er eveneens een stop en go sanctie toegepast (zie ook puntje12 sancties).
 7. Wanneer de wedstrijd afgelopen is moeten de wagens ONMIDDELLIJK de pits binnenrijden en moeten de zenders boven blijven. (alle wagens moeten naar de technische controle).
 8. De rijrichting is altijd tegen de klok zowel voor nitro als voor electro.

5 HET PODIUM: Tijdens de wedstrijd is de piloot verplicht zich op het podium te bevinden. Andere personen zijn er niet toegelaten. Als je ergens stilstaat op het circuit, verwittig je de anderen door hard te roepen waar je stilstaat. Hinder geen andere piloten (bvb. met antenne of elleboog). Blijf altijd KALM. De zenders moeten zich op de daarvoor voorziene plaats op het podium bevinden. De zender moet daar blijven tot de volledige wedstrijd gedaan is. Indien de zender voor het einde van de wedstrijd (d.w.z. de finales zijn nog bezig) wordt afgehaald (om bvb. na pech naar huis te gaan), moet de sectieverantwoordelijke meegaan om de zender af te halen en toezien dat de zender direct in de wagen van desbetreffende persoon wordt gelegd (zonder de zender op te zetten). Dit om storingen tegen te gaan voor de piloten die nog aan het rijden zijn.

Indien de zender zich niet op de daarvoor voorziene plaats bevindt zullen er sancties genomen worden:

 • Sanctie benzine 1/10 en 1/8: 10 seconden straftijd op deze reeks
 • Sanctie electro en 1/5 : 10 seconden stop en go (zie punt 12 sancties)

6 DE PITS: Alle reparaties, bandenwissels, tanken gebeuren in de pits. Wanneer er rond de piste reparaties gebeuren zullen de nodige sancties getroffen worden. Rij altijd traag in de pits en neem tijdens het tanken de wagen achter de balk. Enkel mecaniciens mogen in de pits en de pits moet vrij gehouden worden (geen voet voor de balk).

7 DE MECANICIEN: Als piloot ben je verantwoordelijk voor je mecanicien, dus zeg hem duidelijk wat hij niet en wat hij wel moet doen om een wedstrijd vlot te laten verlopen.

8 DE BAANINZETTERS: Alle piloten dienen na hun gereden reeks de auto achter te laten in de pits en daarna direct hun plaats in te nemen als baancommissaris. Bij een beperkt aantal piloten kan voor de benzinepiloten de mecanicien baaninzetter zijn.

10 DE WAGEN:

 • Het koetswerk - Tijdens de wedstrijd is de piloot verplicht met een gespoten koetswerk te rijden.
 • Het gewicht - De wagen moet zich altijd boven het minimumgewicht bevinden zoals door de federatie bepaald is.
 • De knaldemper - Het is verboden de limiet van 80 decibel te overschrijden. De meting hiervan gebeurt 10 meter achter de wagen en op 1 meter hoogte. Met defecte knaldemper doorrijden is dus ten strengste verboden. Bij het niet naleven wordt de piloot geschorst.
 • Nummering - De nummers worden uitgedeeld voor de aanvang van de wedstrijd. Er moet een nummer op de voorkant, de linker- en rechter zijde van de wagen gehangen worden. Op de zender (boven op het podium of op de daarvoor voorziene plaats) moet het lidnummer van de club vermeld zijn om controle mogelijk te maken.
 • Insbox - Verplicht voor 1/10 en 1/8 klasse.
 • Electro 1/10 - De motor is beperkt tot min 9 turns. Maximum 2S lipo. High voltage batterijen zijn niet toegelaten. Blinky klasse minimaal 13,5 turns (geen outlaw motor) + blinky mode De 2 beste qualificaties worden samengeteld om de startplaatsen te bepalen in de finale. Opwarmen van LIPO’S is ten strengste verboden. De junior klasse is tot 14 jaar.
 • 1/5 Touring - 23cc 2WD zijn buiten categorie en niet toegelaten
 • 1/5 BUDGET - Het regelment van het BK wordt toegepast met uitzondering van de banden. Centrale hydraulische remmen, voorremmen, bandenwarmers en een overdruk potje op de tank zijn toegelaten. Wagens buiten categorie zijn niet toegelaten.
 • 1/5 ELECTRO - Max 6S batterijen

11 HET PUNTENSTELSEL: Op het einde van de wedstrijd worden de punten toegekend. Dit gebeurt als volgt: na de reeksen krijgen de 10 beste piloten respectievelijk 20,18,16,14,12,10,8,6,4 en 2 punten. Na de finale worden de volgende punten toegekend: (1)400 (2)370 (3)340 (4)310 (5)280 (6)250 (7)220 (8)200 (9)180 (10)160 (11)150 (12)140 (13)130 (14)120 (15)110 (16)100 (17)90 (18)80 (19)70 (20)60 (21)59 (22)58 enz.

Voor het puntentotaal worden de punten na de reeksen en de punten na de finale opgeteld. Wanneer op het einde van het seizoen blijkt dat 2 piloten hetzelfde aantal punten hebben dan wordt de piloot met het meeste aantal overwinningen eerst geklasseerd.

Om in aanmerking te komen in het puntenklassement van de wedstrijd dient men min. 1 kwalificatie te rijden.

Op het einde van het jaar word de slechtste wedstrijd geschrapt indien 7 wedstrijden, bij 8 wedstrijden zijn er twee schrappingen voor het eindresultaat. Voor het eindklassement moet er gedurende het jaar een gemiddeld minimum van 3 piloten zijn geweest.

12 DE SANCTIES: De meeste sancties worden toegekend na één verwittiging. Bij een derde verwittiging in één reeks (of finale) wordt het resultaat voor deze reeks of finale geschrapt. De sancties kunnen gaan van 1 strafronde of een stop en go (van 10 sec) tot schorsing uit de wedstrijd. Bij niet naleven van een sanctie worden er voor deze wedstrijd geen punten gegeven. Alle rijders die de uurregeling voor verbrandingsmotoren niet respecteren worden onmiddellijk uitgesloten uit de club, zonder terugbetaling van het lidgeld of dagvergunning.

13 TRAININGEN: Er moet altijd met een body gereden worden. De uurregeling (die bepaalt waarop oa. met benzinewagens mag gereden worden) is met voorbehoud en kan te allen tijde gewijzigd worden door het bestuur. De piloten moeten zich altijd boven op het podium bevinden als ze aan het rijden zijn. Tijdens de training moet iedere piloot zijn frequentie op het voorziene bord schrijven voor storingen met anderen te voorkomen.

14 Indien een lid meer tegenwerkt dan meewerkt behoudt het bestuur het recht dit lid uit de club te zetten met terugbetaling van het lidgeld.

15 Indien er een BK (Belgisch kampioenschap) te Roeselare gereden wordt mag er dat weekend geen andere schaal oefenen op de piste. Dat weekend is ook voorbehouden aan piloten die het Belgische kampioenschap meerijden.

16 BEKERS: Er moet een gemiddelde bezetting van 5 piloten zijn gedurende het jaar om (met deze klasse) recht te hebben op 3 bekers tijdens de bekeruitreiking; zoniet wordt er slechts één beker gegeven.

17 Er is steeds camerabewaking aanwezig, dit is enkel voor bewaking en toezicht.

18 Als lid gaat men akkoord dat de uitslagen van de wedstrijden online worden gepubliceerd op op onder andere de website Myrcm. Als lid gaat men bovendien akkoord dat er foto’s en/of filmpjes online worden gepubliceerd. RCR vzw houdt ALLEEN gegevens bij die relevant zijn voor het functioneren van de vereniging.
RCR vzw gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens, geeft geen persoonsgegevens door aan derden en verzamelt geen gevoelige gegevens. U heeft ten alle tijden recht uw gegevens in te kijken, te wijzigen en te schrappen en u uit te schrijven voor mailings.

Voor alle punten die hier in dit beknopt reglement niet vermeld werden, dient verwezen naar het huidige FBA reglement. Indien er zich nog problemen stellen, kom ze dan gerust voorleggen. Het bestuur staat immers steeds tot uw beschikking. Voor een gedetailleerd reglement van een klasse kan men altijd terecht bij de sectievoorzitters.

Het bestuur heeft ten alle tijden het recht het intern clubreglement te wijzigen.

Met dank,
Het bestuur.

Racing Club Roeselare

Kachtemsestraat 352

Roeselare - België

Onze sponsors...onze sponsors